Uncategorised

Gyermekvédelem

Gyermekvédelem

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon. A tájékoztató letölthető PDF-formátumban, valamint megosztható a köznevelési intézmények honlapján.

A tájékoztató elérhető itt:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen: 

http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

Rendezvényeink

Télapó:
Mint minden gyermekintézményben, a mi iskolánkban is az egyik legjobban várt ünnep a Télapó érkezése. Alsó tagozatos kis diákjaink már hetekkel előbb elkezdik a készülődést. Az 1-4 osztályosok verseket, énekeket tanulnak a tanító nénik segítségével. A tantermek is téli dekorációt kapnak, melynek jelentős részét a tanulók alkotása teszi ki. Az ajándékozásba a Szülői Munkaközösség segít be.A Télapó külön látogatja meg az osztályokat. Először a gyerekek kis műsorral köszöntik Őt, majd dicsérő, biztató, esetleg dorgáló szavak kíséretében megkapják a csomagot. Hosszú évekig hagyomány volt iskolánkban, hogy a felső tagozatos gyerekek ajándékot készítettek kis társaiknak. A  testvér osztályok együtt várták a Télapót. A nagyok megnézték a kicsik műsorát, s átadták ajándékaikat. Ma már a nagyobbakat is meglátogatja a Mikulás és ők is kapnak ajándékot. Így minden tanulónk egyformán örül az édességekkel telerakott csomagnak.

Chirtmas Party:

A Christmas Party megrendezése a téli szünet előtti időszakban szintén hagyománnyá vált számunkra. Ebben az évben 8. alkalommal került megrendezésre, Molnár Judit angol szakos tanárnő vezetésével. Ez a szokás élményt jelent minden tanuló számára. Szívesen és lelkesen vesznek részt a feladatok megoldásában, élvezik a gyerekek az együtt töltött órákat. A party két részből tevődik össze.
1. rész- a vetélkedő: Osztályonként négy fős csapatok állnak össze, akik egy kis műsor bemutatása után összemérik tudatásukat játékos, angol nyelvű feladatokon keresztül. A vetélkedő lebonyolítását a 8. osztályos tanulók vállalják. A versenyfeladatok az osztályok tudásszintjének megfelelően vannak kidolgozva. A feladatok megoldásának értékelését szintén a 8. osztályos zsűritagok végzik. Eredményhirdetés után az első helyezett csapat ajándékot kap.
2. rész-a buli: A szellemi megpróbáltatás után jön a szórakozás: zene, tánc, ahol mindenki remekül érzi magát. Minden eddig megrendezett Chirmas Party vidám hangulatban telt.

Farsang:
A farsang, mint tudjuk, a vízkereszttől hamvazószerdáig tartó időszaka a télnek január végén, februárban. Ilyenkor mi is, már hosszú évek óta minden évben megtartjuk farsangi bálunkat, a szülői szervezetnek köszönhetően.
Már hetekkel, sőt hónapokkal előtte lázban égnek a gyerekek: mik legyünk, minek öltözünk?
Az egyéni jelmezeket mostanában már csak egy-két kisebb gyerkőc, esetleg óvodás kistestvér képviseli, de mindig akad néhány nagyon ötletes, saját kezűleg, szülők által készített maskara. Leginkább azonban a csoportos jelmezeké a fő szerep.
Ők már jóval a bál előtt gyakorolnak, próbálnak, ez már önmagában is szórakozásra ad alkalmat. Némelyik csoport azután egész komoly produkcióval áll elő, akár az éppen aktuális tehetségkutató versenyek „kiscsillagai”, „megasztárjai” is lehetnének. (Mi legalábbis, egy kis elfogultsággal persze, így látjuk)
A táncot, a „bulit” az iskolában rendszeresen működő művészeti iskolák csoportja nyitja meg.
Utána végkimerülésig tart a tánc, pihenő legföljebb az eredményhirdetés, és a mindig izgalmat okozó tombolahúzás alatt lehet.
Az egyetlen hiba, hogy 8-9 óra tájban abba kell hagyni a mulatságot.
A bál bevétele komoly anyagi segítség a szülői munkaközösségnek, melyet természetesen a gyerekek javára fordítanak.

Múltunkról dióhéjban

Kesziben már 1262-ben templom és plébánia állt, ami egyben azt is jelentette, hogy a pap és a kántor a híveket éneklésre és olvasásra okította. A könyvnyomtatás elterjedésével a kántorból egyre inkább tanító lett. ,aki a gyerekeket írásra, olvasásra, számolásra tanította.
1611-ben a nagyszombati zsinat elrendelte, hogy a szokásos visitatiok során a tanítókat is meg kell látogatni, meg kell győződni tudásukról, tanításuk módjáról. Tanítóképzés híján az oktatás színvonala alacsony lehetett. Az iskola látogatottsága leginkább a téli időszakra korlátozódott. Az 1674.évi egyházi látogatás szerint a lapujtői gyerekek is a keszi iskolába jártak. Ebben az időben nevezetes Deák Márton volt az iskolamester. Az 1688-ban történt látogatás megemlíti, hogy Kesziben az iskolamesternek mindenki 33 liter gabonát adott.
1861-ben Toldy Ferencz tanító úr 86 gyermeket nevelt, a tanköteles 98-ból.
Az 1868. évi XXXVIII.tc. Eötvös József általi elfogadtatása , nagy lökést adott  a magyar, s ezen belül a keszi iskolaügynek. Egy 1872. évi feljegyzés szerint : „ ..van a községben egy római katholikus elemi vegyes iskola, egy tanítóval, 140 gyermekkel, egy tanteremmel.”
Az 1900-as feljegyzés szerint: „ a keszi iskola egyike a legrégebbieknek. Mostani épülete 1892-ben állíttatot fel, és szűk voltától eltekintve megfelel a mai tanügyi követelményeknek. Az elemi iskola tanulóinak tízévi átlagos száma 110, az ismétlőké 30.”
1927-től a II. világháborúig 300 körüli tanuló edződött Sztermen József, Legendy Mária és Schreier Kálmán tanítók kezei alatt.
A Keszit sem elkerülő államosítások 1948-ban, állami tulajdon és felügyelet alá helyezte az iskolánkat. Újabb két tanteremmel, majd újabb szárnnyal bővítették az egyre inkább szűkké váló épületet. A szakrendszerű oktatás térhódítása következtében egyre bővült a pedagógusi közösség létszáma. Kiváló tanítók, tanárok, igazi lámpások fordultak meg falaink között, akik méltán öregbítették a korosodó-fiatalodó alma mater hírnevét.
A rendszerváltozást követően az anyagi források szűkössége, a gyermeklétszám módszeres csökkenése új kihívásokat állított szült. Az állami tulajdonból a fenntartó önkormányzat tulajdonába került az intézmény. Az új tulajdonos erejéhez mérten gondoskodott az épületegyüttes állagának megóvásáról, bár nagy volumenű felújításra nem futotta.
1999-től a művelődési házzal vonták össze iskolánkat, s így Általános Művelődési Központként folytatódik tovább a keszi iskoláztatás immáron több évszázadra visszatekintő, túlnyomórészt sikeres története.

Iskolánk 2010. szeptember 1-jén A Platthy József Általános Iskola nevet vette fel, a legnagyobb és legeredményesebb magyar lovas után.