A DÖK munkájáról

A DÖK MUNKÁJÁRÓL

A diákönkormányzat feladata a tanulók érdekképviselete, programok szervezése. Ha szükséges a diákönkormányzat ellátja az érdekképviseleti tevékenységet. A diákönkormányzat él a véleményezési, javaslattévő jogával is. A diákönkormányzatok tevékenységének jelentős részét inkább a szabadon választott, a tanulók szabadidejének eltöltésével, programszervezéssel kapcsolatos tevékenység tölti ki.
Formai elemei:
- a diákönkormányzat diákvezetője a dök elnök
- a diákönkormányzat munkáját 1 felnőtt segíti
- a tagokat dök tagoknak nevezik
- rendszeresen üléseznek, hetente egy alkalommal

Döntési jogköre van:
- működésükhöz biztosított anyagi eszközök felhasználásában
- egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezésében
- iskolai diák-önkormányzati tájékoztatási rendszer kialakításában
Egyetértési jogot gyakorol:
- házirend elfogadásakor
- az iskolai SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor
Javaslattevő joga van:
- a nevelési - oktatási intézmény működési rendjével, és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdéssel kapcsolatosan
Célunk:

  • Szervezeti kultúránk további erősítése - SZMSZ betartása.
  • Hagyományápolás, illetve hagyományteremtés programjainkban.(papírgyűjtés, karácsonyi jótékonysági vásár, Irka-Firka iskolaújság, farsang, Valentin napi jókívánságok kézbesítése, húsvéti jótékonysági vásár, versíró pályázat, rajzpályázatok)
  • Érdekes, színvonalas szabadidős programok szervezése - minél több lehetőséget biztosítani az IPR-es, SNI-s, diákok bekapcsolódására.
  • Osztályközösségekkel való kapcsolattartás további javítása
  • Társadalmi-közéleti gyakorlatban való részvételt szolgáló tevékenységek bővítése.
  • Információáramlás további javítása tanulók, szülők, pedagógusok között.
Minél több tanulót, szülőt, nagyszülőt, pedagógust, iskolánk volt diákját és más segítőt bevonni programjaink szervezésébe, lebonyolításába