DÖK munkaterv

DIÁKÖNKORMÁNYZAT 2017/2018 tanév ÉVES MUNKATERVE

A Diákönkormányzat munkaterve

 

 

Szeptember

 

 • ·Az osztályok DÖK képviselőinek megválasztása a 4 – 8. évfolyamokon
 • ·Alakuló ülés: feladatok megbeszélése; munkaterv elfogadása; DÖK vezető választása
 • ·Diákparlament összehívása,a megyei DÖK parlamentre való felkészülés.

 

 

Október

 

 • ·Őszi papírgyűjtés megszervezése, lebonyolítása
 • ·Őszi kreatív klub (őszi termésekből készített tárgyak)
 • ·Kiállítás szervezés

 

 

 November

 

 • ·DÖK gyűlés
 • ·Készülődés a Luca napi vásárra

 

 

December

 

 • ·Készülődés az Luca napi vásárra
 • ·DÖK gyűlés
 • ·Mikulás party

 

 

Január

 

 • ·A Diákönkormányzat munkájának féléves értékelése
 • ·DÖK gyűlés

 

 

Február

 

 • ·DÖK gyűlés
 • ·Készülődés a farsangra

 
 

  Március

 

 • ·DÖK gyűlés
 • ·Tavaszi ablakdekoráció készítése

 

 

Április

 

 • ·DÖK gyűlés
 • ·Gyermeknapi programok tervezése

 

 

Május

 

 • ·DÖK gyűlés
 • ·Gyermeknap
 • ·Anyák napi ajándék készítése

 

 

Június
 
 • ·DÖK gyűlés
 • ·A Diákönkormányzat munkájának év végi értékelése

Galéria

Gyermekvédelem

Gyermekvédelem

Tisztelt Szülők!

A Kormány az 1488/2016. (IX. 2.) Korm. határozattal elfogadta Magyarország Digitális Gyermekvédelmi Stratégiáját. A Stratégia egyik célja, hogy a köznevelési intézmények honlapján naprakész információk legyenek elérhetők az online gyermekvédelem területén alkalmazható jogszabályokról, védelmi lehetőségekről és a médiaműveltség növelését célzó programokról.

A Digitális Gyermekvédelmi Stratégia Intézkedési Terve VI/3. intézkedéséhez kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociálpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárság elkészített A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében című tájékoztató anyagot. A dokumentumot a Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság kérésére az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közzétette a Nemzeti Köznevelési Portálon. A tájékoztató letölthető PDF-formátumban, valamint megosztható a köznevelési intézmények honlapján.

A tájékoztató elérhető itt:

http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-online-kornyezetben-torteno-gyermekveszelyeztetes-tukreben

A tájékoztató letölthető innen: 

http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

A DÖK munkájáról

A DÖK MUNKÁJÁRÓL

A diákönkormányzat feladata a tanulók érdekképviselete, programok szervezése. Ha szükséges a diákönkormányzat ellátja az érdekképviseleti tevékenységet. A diákönkormányzat él a véleményezési, javaslattévő jogával is. A diákönkormányzatok tevékenységének jelentős részét inkább a szabadon választott, a tanulók szabadidejének eltöltésével, programszervezéssel kapcsolatos tevékenység tölti ki.
Formai elemei:
- a diákönkormányzat diákvezetője a dök elnök
- a diákönkormányzat munkáját 1 felnőtt segíti
- a tagokat dök tagoknak nevezik
- rendszeresen üléseznek, hetente egy alkalommal

Döntési jogköre van:
- működésükhöz biztosított anyagi eszközök felhasználásában
- egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezésében
- iskolai diák-önkormányzati tájékoztatási rendszer kialakításában
Egyetértési jogot gyakorol:
- házirend elfogadásakor
- az iskolai SZMSZ elfogadásakor, illetve módosításakor
Javaslattevő joga van:
- a nevelési - oktatási intézmény működési rendjével, és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdéssel kapcsolatosan
Célunk:

  • Szervezeti kultúránk további erősítése - SZMSZ betartása.
  • Hagyományápolás, illetve hagyományteremtés programjainkban.(papírgyűjtés, karácsonyi jótékonysági vásár, Irka-Firka iskolaújság, farsang, Valentin napi jókívánságok kézbesítése, húsvéti jótékonysági vásár, versíró pályázat, rajzpályázatok)
  • Érdekes, színvonalas szabadidős programok szervezése - minél több lehetőséget biztosítani az IPR-es, SNI-s, diákok bekapcsolódására.
  • Osztályközösségekkel való kapcsolattartás további javítása
  • Társadalmi-közéleti gyakorlatban való részvételt szolgáló tevékenységek bővítése.
  • Információáramlás további javítása tanulók, szülők, pedagógusok között.
Minél több tanulót, szülőt, nagyszülőt, pedagógust, iskolánk volt diákját és más segítőt bevonni programjaink szervezésébe, lebonyolításába